Hoogwaardige opvang

Baby’s en jonge kinderen zien opgroeien tot onbevangen mensen met een positief zelfbeeld. Dat is het streven van IRIS Opvang.

Verwachtingen vervullen
In ons pedagogisch beleidsplan staat helder beschreven hoe wij met de kinderen en met elkaar omgaan en wat ouders en verzorgers van IRIS Opvang mogen verwachten, ook op het gebied van pedagogische kwaliteit.

Veilig en vertrouwd
Veiligheid en hygiëne staan op elke locatie voorop. Ook hebben we aandacht voor gezond eten en voor veiligheid in sociaal opzicht en gebruiken we de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor kind én ouder/verzorger
Natuurlijk staan we ook voor ouders en verzorgers klaar. Om nóg beter aan hun verwachtingen en wensen te kunnen voldoen, zijn we lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De privacy van ouders/verzorgers is te allen tijde gewaarborgd en we geven graag inspraak. Bij IRIS Opvang voelt iedereen zich gezien én gehoord.

En nog meer...
Bij 'Snel naar' staan nog veel meer pagina's met informatie over IRIS Opvang. Bijvoorbeeld over de buitenbedjes die enkele KDV-locaties hebben. En ons peuterbeleid en hoe we omgaan met voor- en vroegschoolse educatie. Voor meer informatie klik hier.

Kiezen voor IKC Prinses Juliana

Daarom opvang bij ons

Wij zien elke kinderfase als een prachtige periode, waarin iemand mag groeien, beleven en ontdekken. Het thuisgevoel dat kinderen bij ons ervaren, is hiervoor een stevige basis. Op de website van IRIS Opvang lees je er meer over.

Eigen inbreng
IRIS Kindcentrum Prinses Juliana is kleinschalig. Er is veel aandacht voor ieder kind. We vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om mee te denken en mee te praten. Op de bso mogen ze zelf invulling geven aan hun middag. Wij kiezen er doorgaans voor om geen activiteiten voor te bereiden, maar om samen met de kinderen te overleggen waar zij behoefte aan hebben.

Kom je een keer bij ons kijken?