Onze missie

Als team werken we elke dag samen aan onze missie:

'Alle kinderen ontwikkelen zich zo optimaal mogelijk.'

Tijdens de opvang, de lessen, het spelen... en ga zo maar door.

Geloof in God is daarbij het uitgangspunt van ons denken en doen.
Kernwaarden

Op IKC prs Juliana ontwikkelen kinderen vaardigheden die nodig zijn om wijze wereldburger op weg te zijn naar een toekomst waarvan we denken dat veel van onze leerlingen zelfstandig ondernemer gaan worden.

Daarom is onze visie vertaalt in de volgende waarden:

Samen

Samen werken, samen spelen, samen leren, samen communiceren, samen...zijn. IKC Prinses Juliana is de school van het dorp 's Heerenbroek. Iedereen kent elkaar. Het team, de kinderen, de ouders en het dorp staan voor elkaar klaar en zijn nauw betrokken. Samen'..' is een belangrijke vaardigheid om deze verbondenheid goed vorm te geven.

Zelfstandig

Onze kinderen genieten van de ruimte en vrijheid die het leven in 's Heerenbroek biedt. Dit kan door de vertrouwde omgeving van het dorp en de kleinschaligheid van de school. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig leren leren en spelen door hen te (bege)leiden in het maken van de juiste keuzes.


Initiatief

Ieder kind is creatief, heeft zijn eigen ideeën. We creëren een omgeving waar kinderen tot initiatief kunnen komen en moedigen initiatief aan.

Reflectie

Ieder kind heeft zijn eigen ontdekkingstocht. Ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere betrokkenen uit het dorp helpen de kinderen om te reflecteren op de kleine en grote stappen die ze zetten. Wat ging goed? Wat kan beter? En vooral.... fouten maken mag!

Pedagogische omgeving

Onze pedagogische omgeving is voorwaardelijk aan deze ontwikkeling. IKC Prs Juliana heeft een pedagogische omgeving waar voldoende rust en veiligheid is om te leren en te ontwikkelen, waar we vertrouwen op het kunnen en kennen van het kind, de ouder en de medewerker en verantwoordelijkheid geven en nemen om met elkaar een omgeving te realiseren waarin ieder iedereen zich met hart, hoofd en handen kan ontwikkelen.

De basis van dit alles is respect. Respect voor jezelf, de ander en de omgeving herkenbaar in de opdracht die Jezus geeft: ‘Heb je naaste lief als je zelf, en God boven alles.’

Kiezen voor IKC Prinses Juliana

Daarom opvang bij ons

Wij zien elke kinderfase als een prachtige periode, waarin iemand mag groeien, beleven en ontdekken. Het thuisgevoel dat kinderen bij ons ervaren, is hiervoor een stevige basis. Op de website van IRIS Opvang lees je er meer over.

Ons basisonderwijs
De Prinses Julianaschool is een christelijke school. We gebruiken als uitgangspunt van ons handelen de Bijbel, waarbij wij deze zien als Gods Woord. Jezus Christus is de weg tot het heil. Zijn Liefde inspireert ons en vanuit die Liefde zijn we, elk op onze eigen wijze, een voorbeeld voor de kinderen. Als school zijn we betrokken op het welzijn van de kinderen, dat van hun ouders en op het welzijn van elkaar.

De Prinses Julianaschool is een school voor ondernemend leren. Om goed aan te sluiten bij de leefwereld van het kind willen we lesgeven vanuit voor leerlingen herkenbare en concrete leefsituaties. De leerlingen krijgen de gelegenheid om te leren door te doen. Hierbij hanteren we de volgende uitspraak: ‘Dingen die je zelf ontdekt, onthoud je beter.
Ons ultieme doel daarbij is dat leerlingen onze scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording.

Wij stimuleren het creatief denken bij de kinderen. Onze toekomstige maatschappij heeft behoefte aan mensen die creatief kunnen denken. Het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden staat bij ons hoog in het vaandel in tegenstelling tot het alleen aanleren van feitenkennis. De kinderen zitten op onze kleine school in vaste combinatiegroepen. Regelmatig zijn er momenten dat er groepsdoorbrekend wordt gewerkt. Het onderwijsmodel wat wij nastreven is het TOM–model (Teamonderwijs Op Maat), waarbij op onze school het accent ligt op: Zelfstandig werken, Samenwerken en Reflectie. Hierbij maken we onder andere gebruik van ‘Topondernemers’. We hopen dat u, bladerend door ons digitaal magazine, een goed beeld krijgt van onze school. Mocht u geïnteresseerd zijn en eens willen komen kijken? U bent van harte welkom. Neem gerust contact op voor een afspraak.

De Prinses Julianaschool is een ondernemende school. Zo is de methode TopOndernemers hier ontwikkeld. Carolien vindt het prachtig om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen doordat samenwerken, zelfstandigheid, initiatief en reflectie centraal staan in het onderwijs. “Kinderen zoeken dingen op en denken echt na over wat ze willen leren. Dingen die je zelf ontdekt, onthoud je beter,” zo legt ze uit.

Kinderen op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren laten werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Dat is wat TopOndernemers doet. Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs. “Omdat er veel onderzoek van ze verwacht wordt, beginnen we al jong met uitleggen dat je moet leren wat er online relevant is en wat niet.”

Zelfstandig werken
Op de Prinses Julianaschool leert iedereen zelfstandig werken. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met een dagtaak. Dit bouwt zich op tot een weektaak in groep 7. “Als het lekker gaat, kun je bijvoorbeeld je eigen rekenprogramma maken en bepalen welke instructie je volgt.” De kinderen die meer moeite hebben, krijgen extra ondersteuning. “Wij vinden het belangrijk dat ieder kind uiteindelijk komt op de plek waar hij past. We houden er wel van om de doelen hoog te stellen zodat we het maximale uit een kind halen, op welk niveau dan ook.”

Individuele hulp
De onderwijsassistent in de klas zorgt waar nodig voor individuele hulp. Van de kleine kring bij de kleuters tot extra ondersteuning op maat. “Het is heel fijn dat we op deze manier ieder kind op weg kunnen helpen.” Carolien is ook erg blij dat er een bibliotheek op school komt. “Nu nemen moeders onder schooltijd kinderen om de beurt mee naar de bieb. Zo komen alle kinderen er een keer. Straks wordt dat een stuk eenvoudiger met eigen boeken in de school. Daarnaast blijft het biebbezoek doorgaan zodat kinderen minstens een keer per jaar in de bieb komen.”

Gezonde school
Gezonde leerlingen presteren beter. Daarom is de Prinses Julianaschool een Gezonde School. “Onze Gezonde School werkt op een structurele manier aan de gezondheid van leerlingen en het team. We stimuleren kinderen om verantwoord te trakteren. Ook hebben we meegedaan met het project schoolfruit en worden er smaaklessen op school gegeven.”

Geen antwoord gekregen
op je vraag?