Groep opvang Medewerker
Peuteropvang Meester Frank en juf Danielle
BSO Meester Frank
Groep onderwijs Medewerker
Groep 1-2 Juf Anja en juf Elly
Groep 3-4 Juf Esther en juf Geanne
Groep 5-6 Juf Emma en juf Nicole
Groep 7-8 Juf Wilma en meester Jasper

Lees de ervaringen
van ouders/verzorgers