Snel antwoord op jouw vraag

Bekijk de veelgestelde vragen over IRIS Christelijke Kindcentra.

Wij helpen je graag verder!

Filter
 • Toon alle veelgestelde vragen
 • Basisonderwijs
 • Opvang

Basisonderwijs

Waar staat de Prinses Julianaschool voor?

De Prinses Julianaschool is een christelijke school. We gebruiken als uitgangspunt van ons handelen de Bijbel, waarbij wij deze zien als Gods Woord. Jezus Christus is de weg tot het heil. Zijn Liefde inspireert ons en vanuit die Liefde zijn we, elk op onze eigen wijze, een voorbeeld voor de kinderen. Als school zijn we betrokken op het welzijn van de kinderen, dat van hun ouders en op het welzijn van elkaar.

De Prinses Julianaschool is een school voor ondernemend leren. Om goed aan te sluiten bij de leefwereld van het kind willen we lesgeven vanuit voor leerlingen herkenbare en concrete leefsituaties. De leerlingen krijgen de gelegenheid om te leren door te doen. Hierbij hanteren we de volgende uitspraak: ‘Dingen die je zelf ontdekt, onthoud je beter.

Ons ultieme doel daarbij is dat leerlingen onze scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording.

Wij stimuleren het creatief denken bij de kinderen. Onze toekomstige maatschappij heeft behoefte aan mensen die creatief kunnen denken. Het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden staat bij ons hoog in het vaandel in tegenstelling tot het alleen aanleren van feitenkennis.

De kinderen zitten op onze kleine school in vaste combinatiegroepen. Regelmatig zijn er momenten dat er groepsdoorbrekend wordt gewerkt.

Het onderwijsmodel wat wij nastreven is het TOM–model (Teamonderwijs Op Maat), waarbij op onze school het accent ligt op: Zelfstandig werken, Samenwerken en Reflectie. Hierbij maken we onder andere gebruik van ‘Topondernemers’.

We hopen dat u, bladerend door ons digitaal magazine, een goed beeld krijgt van onze school. Mocht u geïnteresseerd zijn en eens willen komen kijken? U bent van harte welkom. Neem gerust contact op voor een afspraak.

Op welke manieren ontwikkelen kinderen zich op de Prinses Julianaschool?

De Prinses Julianaschool is een ondernemende school. Zo is de methode TopOndernemers hier ontwikkeld. Carolien vindt het prachtig om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen doordat samenwerken, zelfstandigheid, initiatief en reflectie centraal staan in het onderwijs. “Kinderen zoeken dingen op en denken echt na over wat ze willen leren. Dingen die je zelf ontdekt, onthoud je beter,” zo legt ze uit.

Kinderen op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren laten werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Dat is wat TopOndernemers doet. Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs. “Omdat er veel onderzoek van ze verwacht wordt, beginnen we al jong met uitleggen dat je moet leren wat er online relevant is en wat niet.”

Zelfstandig werken
Op de Prinses Julianaschool leert iedereen zelfstandig werken. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met een dagtaak. Dit bouwt zich op tot een weektaak in groep 7. “Als het lekker gaat, kun je bijvoorbeeld je eigen rekenprogramma maken en bepalen welke instructie je volgt.” De kinderen die meer moeite hebben, krijgen extra ondersteuning. “Wij vinden het belangrijk dat ieder kind uiteindelijk komt op de plek waar hij past. We houden er wel van om de doelen hoog te stellen zodat we het maximale uit een kind halen, op welk niveau dan ook.”

Individuele hulp
De onderwijsassistent in de klas zorgt waar nodig voor individuele hulp. Van de kleine kring bij de kleuters tot extra ondersteuning op maat. “Het is heel fijn dat we op deze manier ieder kind op weg kunnen helpen.” Carolien is ook erg blij dat er een bibliotheek op school komt. “Nu nemen moeders onder schooltijd kinderen om de beurt mee naar de bieb. Zo komen alle kinderen er een keer. Straks wordt dat een stuk eenvoudiger met eigen boeken in de school. Daarnaast blijft het biebbezoek doorgaan zodat kinderen minstens een keer per jaar in de bieb komen.”

Gezonde school
Gezonde leerlingen presteren beter. Daarom is de Prinses Julianaschool een Gezonde School. “Onze Gezonde School werkt op een structurele manier aan de gezondheid van leerlingen en het team. We stimuleren kinderen om verantwoord te trakteren. Ook hebben we meegedaan met het project schoolfruit en worden er smaaklessen op school gegeven.”

Wat is het idee van het team van de Prinses Julianaschool?

Samen verantwoordelijk zijn voor de hele school, dat is het idee van het team van de Prinses Julianaschool. Je vindt daarom ook alle juffen en meesters buiten als de kinderen buiten zijn. “We drinken daar ons kopje koffie. We kennen echt alle kinderen,” zo legt Anja uit. “We zijn een klein en hecht team. Elkaar helpen hoort daar vanzelfsprekend bij. Of het nu is om te luisteren of mee te denken of even de klas over te nemen. We hebben het goed met elkaar. Dat stralen we ook uit naar de kinderen.”

Op school zijn er 4 gouden regels. Daar houdt iedereen zich aan. Vertrouwen en eerlijkheid staan daarbij centraal. “We besteden aandacht aan een aantal kernwaarden. Iedere paar weken staat er een kernwoord centraal. Daar doen we dan dingen bij. Kinderen voelen dat ze zichzelf mogen zijn. Gaat het niet zoals je prettig vindt, dan kun je daar het gesprek over voeren. Kinderen moeten zich hier altijd veilig voelen.”

Maatje helpt je
Bij de kleuters wordt gewerkt met zogenaamde maatjes. “De oudste kleuters helpen de jongste kinderen. Lukt het veter strikken, het openmaken van je beker of het dicht maken van je jas even niet? Dan vraag je het aan je maatje. De jongste heeft er steun aan en je ziet de oudste kinderen groeien. Daar genieten alle kinderen enorm van en wij dus ook.” Anja merkt dat combinatiegroepen zorgen voor behulpzaamheid en zelfstandigheid. “Je hebt om het jaar een andere rol.”

Verantwoordelijk voor leren
Vanaf de kleuters leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor het eigen leren en mogen ze zelf keuzes maken. “Groep 1 moet een verplicht werkje doen per week. Kleuters mogen zelf kiezen wanneer ze dat doen. De ene doet dat aan het begin van de week de ander aan het einde. Een moeilijker werkje van groep 2 mag iemand uit groep 1 gerust proberen. Een kind weet goed wat hij aan kan, dus hij weet wat hij kiest. Kinderen in groep 2 doen twee verplichte werkjes. In groep 3 werken we net als bij de kleuters met een planbord. Dit gaat langzaam over in het werken met een takenkaart. Deze dagtaak wordt in de volgende leerjaren uitgebreid tot een weektaak in groep 7 en 8. De kinderen leren zelf hun werk te plannen, keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren.”

Team wil leren
“Van stagiaires horen wij dat ze behandeld worden als collega’s. Wij willen ook dat ze zich onderdeel van het team voelen. Jij hebt net de laatste ontwikkelingen gehoord op school, daar kunnen wij van leren. Ons team wil altijd leren, dus ook van stagiaires. Het leren werkt wat ons betreft echt twee kanten op. Nabespreken van een les doen we altijd positief. Waarom doe je dat zo en wat was het effect op de groep kunnen daarbij vragen zijn. Initiatieven worden zeer gewaardeerd.” Op het prikbord hangt een bedankbrief van een net vertrokken eerstejaars student. “Ik moet helaas weer verder. Ik ben een stap dichter bij mijn toekomst.”

Wijze wereldburger
De kinderen moeten wijze wereldburgers worden. Dat heeft veel raakvlakken met ons Topondernemer onderwijs. Het draait om eigen verantwoording. “Je krijgt van ons handvatten om later zelf verder te komen. Je leert kinderen hoe ze het doen. Je kunt ze een vis geven of hengel. Het mag duidelijk zijn dat wij vol vertrouwen kiezen voor het laatste,” zo vertelt Anja trots.

"De oudste kleuters helpen de jongste kinderen"

Wie is de vertrouwenspersoon en wat houdt dat in?

Extern vertrouwenspersoon
De school moet een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie. Gelukkig is er op elke school een contactpersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waar u of uw kind mee in contact kan treden. 

Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon zal in overleg met de school proberen maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. De vertrouwenspersoon van alle scholen van schoolvereniging IRIS is de heer Henk Grit. Hij is werkzaam aan VIAA, Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Contactgegevens: e-mailadres: h.grit@viaa.nl of telefonisch 038 - 4255542 / 06 – 24321661

Hoe betrekken wij de ouders?

Wat willen ouders weten en hoe wil de school communiceren? Verwachtingen zijn uitgesproken naar elkaar op een ouderavond. Jasper is erg enthousiast over deze ontwikkeling van ouderbetrokkenheid op de Prinses Julianaschool. “We zijn een dorpsschool, ouders kunnen in iedere groep binnenlopen. Ons team staat altijd open voor vragen.”

Aan het begin van het schooljaar zijn er startgesprekken. “Een mooi moment om kennis te maken, want je trekt een heel jaar samen op. Ik kan als meester veel willen overdragen, maar ouders hebben het beste zicht op hun kind. In groep 1/2 stellen we vragen als waar speelt het kind graag mee en wie zijn de vriendjes? In de hogere groepen is het voor ons belangrijk om te weten wat de beste manier is om tot leren te komen.”

App voor ouders
Via de app Klasbord houdt de juf of meester de ouders op de hoogte van wat er in de klas gebeurt. “Zeker voor ouders die kinderen hebben die niet honderduit vertellen als ze thuiskomen is dit erg prettig. Na de vraag Hoe was het op school? volgen regelmatig antwoorden als ‘leuk’ of ‘goed’. Hoe was het spel met de werkwoordsvormen geeft een opening voor een inhoudelijk gesprek over de schooldag. We merken dat ouders dat erg prettig vinden.”

Moderne communicatie
Iedere ouder heeft toegang tot de digitale klas van zijn of haar kind. Ook wordt de app gebruikt om ouders te vragen om te rijden voor een excursie of uit te nodigen voor een ouderavond. “Gebruikers kunnen de achterkant goed inrichten. Je kunt zelf instellen wanneer je een melding wilt hebben. Is dit voor jou prettig als er een nieuw bericht staat of ook als iemand een reactie heeft achter gelaten?” Via de app worden ouders inhoudelijk op de hoogte gehouden en het voorkomt dat kinderen briefjes op school laten liggen. “Een moderne manier om met ouders te communiceren die ons erg bevalt.”

Ouders helpen mee
Aan het begin van het schooljaar is er een lijst waarop ouders invullen waar ze dit jaar bij willen en kunnen helpen. Kun je een keer helpen bij kook- of technieklessen? Is er een dag waarop we het beste een beroep op je kunnen doen? Het helpt het team om boeiende lessen te kunnen samenstellen. De wens van Jasper is dat dit een levendig document wordt waarin gedurende het schooljaar steeds aanpassingen gedaan kunnen worden. “Je moet iets te dromen overhouden, we zijn al heel goed op weg met interactieve communicatie.”

“Mooi om te zien dat kinderen al heel jong beseffen dat het niet allemaal goed hoeft te zijn"

Topfeest
De christelijke Prinses Julianaschool betrekt ouders bij alle vieringen op school. “Het is mooi om samen te beleven. Zo vieren we naast Kerstmis en Pasen ook ieder jaar bid- en dankdag.” Twee keer per jaar is er Topfeest op school. De kinderen presenteren hun Topmap, een portfolio. “Kinderen stellen deze zelf samen. Aan het einde van een bepaalde opdracht of periode vragen we waar ze trots op zijn. Een bladzijde uit het werkboek wordt dan gekopieerd of een tekening wordt toegevoegd. Mooi om te zien dat kinderen al heel jong beseffen dat het niet allemaal goed hoeft te zijn. Het mag ook een pagina zijn waar je vindt dat je een moeilijke som nu echt goed hebt begrepen. Al deze dingen komen ouders en kinderen bekijken op ons Topfeest. Dan is er ook van ieder kind een presentatie. Je ziet ze dan groeien.”

Wat voor lijnen zijn er allemaal voor de ouders en leerlingen?

Een logopedist in school, korte lijnen met Centrum Jeugd en Gezin, samenwerking met Kentalis en de peuterspeelzaal. Het zijn slechts voorbeelden van partners met wie de Prinses Julianaschool samenwerkt. Ook is er interne BSO via Iris Opvang. Intern begeleider Janette is er blij mee. “Deze korte lijnen zorgen dat we met zijn allen goed voor de kinderen kunnen zorgen en met de ouders mee kunnen denken.”

Een logopedist van praktijk Zwartewaterland werkt een dagdeel in de week op school. “Het is voor ouders laagdrempelig geworden. Voor ons is er ook een grote meerwaarde want de logopedist kan eenvoudig met de juf of meester overleggen. Er zijn echt korte lijntjes nu.” Dat ervaart Janette ook bij de samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin en de schoolmaatschappelijk werker. “Binnen de gemeente Kampen verwijst het CJG door.”

“Kinderen die taal-/spraakproblemen hebben, proberen we extra te ondersteunen"

Warme overdracht
Twee keer per jaar is er een overdracht vanuit de peuterspeelzaal in het dorp. “Dat is voor ons erg prettig. We weten zo meer over wat het kind nodig heeft als het bij ons op school komt.” Datzelfde geldt voor de samenwerking met Kentalis Taaltrein. “Kinderen die taal-/spraakproblemen hebben, proberen we extra te ondersteunen. Dat doen we graag met experts in het vakgebied. Zo kunnen kleuters gewoon in het dorp naar school en bieden wij ze extra ondersteuning.”

BSO in school
Ouders zijn erg blij met de buitenschoolse opvang op school. “Je kunt je kind voor of na werktijd bij school brengen en ophalen. Eerder moest je daarvoor ’s Heerenbroek uit. Voor de kinderen is het prettig dat ze niet meer met de bus hoeven en de dag op één locatie kunnen doorbrengen.”

Wensen in de toekomst
Heeft Janette nog wensen? Daar moet ze om lachen. “Altijd! Een kinderfysiotherapeut die praktijk bij ons houdt, net als de logopedist. Ook is een bibliotheek op school een grote wens. Het dorp en de kinderen kunnen profiteren van een actueel boekenaanbod. Boeken zijn onmisbaar voor de ontwikkeling. Gelukkig hebben we biebmoeders die zorgen dat alle boeken gehaald worden bij de bibliotheek in IJsselmuiden. De kinderen gaan in groepjes mee om te helpen.”

Wat doen wij met betrekking tot samenwerken?

Samenwerken zit de Prinses Julianaschool in het bloed. De kinderen leren het van hun juffen en meesters die er ook dol op zijn. Naast de interne samenwerking zijn er ook veel externe partners om het onderwijs nog leuker en boeiender te maken. Mariëlle is er blij mee. “We kunnen het niet alleen. Hoe leuk is het dat er dan ook nog buiten schooltijd dingen georganiseerd worden?”

De Prinses Julianaschool doet graag een beroep op specialisten. Zo verzorgen muziekdocenten regelmatig lessen. Voor de kleuters is dit muzikale vorming en in de hogere klassen proberen de kinderen twee instrumenten per jaar uit. “Zo krijg je bijvoorbeeld acht weken keyboardles en kun je ervaren of dit instrument bij je past. Erg leuk om te zien dat kinderen zo hun talenten en interesses kunnen ontdekken. Door deze lessen is een aantal kinderen op muziekles gegaan.”

“We vinden het belangrijk om onze christelijke identiteit samen te beleven"

Creatief denken
De drama- en handvaardigheidsdocent werken op Artez. “Wij volgen workshops van professionals en zij ondersteunen ons in de klas. De kinderen leren door deze lessen creatief denken en gaan meer verbindingen leggen. Doordat wij zelf les krijgen, kunnen we het makkelijker toepassen. Het is erg leuk om het eerst zelf te doen en te ervaren.” Ook volgen de leerlingen regelmatig een workshop bij Quintus die dan past bij het thema waar aan gewerkt wordt.

Buitenschoolse activiteiten
Combinatiefunctionaris Lydia Borg verzorgt naast de lessen gym ook de buitenschoolse activiteiten op school. “Er wordt veel gebruik gemaakt van het diverse aanbod. In De Kandelaar kunnen kinderen meedoen met grote spellen. Ook worden er diverse workshops en clinics georganiseerd. Denk hierbij aan freerun of een keer met z’n allen gaan schaatsen.” Mariëlle denkt dat de belangstelling groot is omdat de kosten altijd laag zijn en er een breed aanbod is. “Er is eigenlijk voor ieder wat wils. De vakleerkracht kent de kinderen en past daar het aanbod op aan.”

Actieve ouders
Ook de ouders verzorgen veel dingen op school. Zo is de organisatie van de Avondvierdaagse in hun handen. De activiteitencommissie zet om het jaar een pleinfeest op poten. Op zaterdagochtend staat het schoolplein dan bol van de gezelligheid. “Je kunt spelletjes doen en je laten schminken. Iedereen is welkom. Ouders praten bij terwijl de kinderen zich vermaken. De opbrengst van het pleinfeest gaat naar school. Zo is het basketbalnet aangeschaft van de inkomsten van dit festijn.”

Jaarlijkse kerkdienst
Jaarlijks is er een kerkdienst in de Stinskerk in de Zwolse wijk Westenholte. “We vinden het belangrijk om onze christelijke identiteit samen te beleven. Dat doen we het hele jaar op school en eens per jaar vieren we dat in de kerk. Onze leerlingen komen niet alleen uit ’s Heerenbroek, maar ook uit Mastenbroek, de wijken Westenholte en Stadshagen.”

BSO in school
Het schoolteam is erg blij met de buitenschoolse opvang van IRIS Opvang die er sinds het schooljaar 2017-2018 is. “Ouders kunnen hun kind op één plek halen en brengen. De kinderen hoeven niet meer met vervoer naar opvang buiten het dorp. Echt iedereen is er blij mee.”

Waar staat de schoolgids?

Klik op deze link voor de schoolgids.

Wat is de gedragscode van IRIS Christelijke Kindcentra?

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten. De gedragscode kunt u hier downloaden.

Welke verzekeringen hebben wij afgesloten en wat houden ze in?

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen voor de scholen afgesloten:

 • een schoolongevallenverzekering;
 • een aansprakelijkheidsverzekering;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Hieronder volgt de belangrijkste informatie over deze verzekeringen.

Schoolongevallenverzekering
Voor ongevallen van leerlingen die zich tijdens schoolactiviteiten voordoen, biedt deze verzekering een dekking. Dit geldt ook voor ongevallen die zich voordoen tijdens het komen naar en gaan van school binnen één uur voor en na de schoolactiviteiten. De verzekering dekt (tot een maximumbedrag) na een ongeval het volgende:

 • kosten tandheelkundige behandeling;
 • uit te keren geldbedrag bij overlijden;
 • geneeskundige kosten;
 • uit te keren geldbedrag bij blijvende invaliditeit.

De verzekering dekt schade in verband met lichamelijk letsel die ontstaat ongeacht of hiervoor iemand aansprakelijk is. Let op! Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, vervoermiddelen etc. is niet meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de school, dan wel het bestuur voor schade die wordt veroorzaakt door iemand waarvoor de school, dan wel het bestuur verantwoordelijk is. Onder schade wordt, in dit geval, verstaan:

 • lichamelijk letsel, al dan niet met dodelijke afloop;
 • beschadiging, het teniet of verloren gaan van zaken; en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Let op! Ouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kinderen. U kunt hierbij denken aan een kind dat een ander kind laat struikelen of een bal die door de schoolruit wordt geschoten. Voor dit soort risico’s dient u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten!!!

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering biedt dekking wanneer een bestuurder door zijn “handelen” of juist “niet-handelen” schade veroorzaakt aan de vereniging.

Schademelding
Een eventuele schademelding moet zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis schriftelijk worden gemeld bij de directeur of diens plaatsvervang(st)er. Vervolgens zal daarna zo spoedig mogelijk meer gedetailleerde informatie worden ingewonnen.Ondanks dat dit artikel met de grootste zorg is samengesteld kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Wat is de Wet Passend Onderwijs?

De Wet passend onderwijs gaat er vanuit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint. Dat betekent dat het bestuur moet voldoen aan zorgplicht, basisondersteuning moet kunnen bieden en een School Ondersteunings Profiel (SOP) moet opstellen. Maar wat houdt dat allemaal in?

Wat houdt Passend onderwijs in?
U heeft vast wel eens gehoord van termen zoals WSNS, intern begeleider, rugzakleerling en dergelijke meer. Ze hebben allemaal te maken met de gezamenlijke inspanning van basisscholen en speciale basisscholen om de juiste ondersteuning te bieden aan kinderen. De afgelopen jaren is er dankzij die samenwerking veel bereikt en zijn er voor heel veel kinderen nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Extra aandacht en ondersteuning in de groep als het nodig is, maar ook juiste actie bij leerachterstanden in de vorm van extra hulpmiddelen of extra begeleiding.

Tot 1 augustus 2014 werd deze extra ondersteuning betaald vanuit de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. In dit systeem was het ‘alles of niets’. Voor leerlingen met een rugzakje kregen scholen een vast bedrag, zonder dat hierbij gekeken werd naar wat er daadwerkelijk nodig is. Voor leerlingen zonder rugzakje, voor wie toch ondersteuning nodig was, kregen scholen een basisbedrag voor lichte ondersteuning. Vanaf 1 augustus 2014 is dit systeem veranderd. Er wordt voor ieder kind dat ondersteuning nodig heeft een arrangement op maat gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van wat het kind nodig heeft. De financiering voor de ondersteuning is binnen passend onderwijs flexibeler en breder inzetbaar.

Om de regelgeving verder te vereenvoudigen en om meer onderwijspartners te betrekken, is besloten om per 1 augustus 2014 de voormalige WSNS verbanden op te heffen en te vervangen door grotere samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. IRIS participeert in de landelijk vastgestelde regio 23.05 www.2305po.nl en valt onder de deelregio Kampen.

Basisscholen en speciale basisscholen blijven samenwerken, maar voortaan worden óók de scholen voor speciaal onderwijs aan de samenwerking toegevoegd. Wat er vooral verandert, is dat ondersteuning in het onderwijs aan leerlingen flexibeler zal worden georganiseerd én beter zal worden afgestemd op de jeugdzorg. School en ouders kijken samen naar wat het kind nodig heeft en de juiste expertise wordt snel en effectief ingezet. Dat maakt het voor scholen nog beter mogelijk om ondersteuning te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben.

Ouders en passend onderwijs
Het slagen van passend onderwijs is mede afhankelijk van de samenwerking tussen ouders en de school. Wij hechten grote waarde aan deze samenwerking. Samen werken we op basis van één plan. We zien ouders als “educatieve en pedagogische” partners. Samen dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat we elkaar informeren over alles wat met de ontwikkeling van het kind te maken heeft, dat we samenwerken én elkaar professioneel aanspreken op onze taak. Kortom, betekenisvolle betrokkenheid en communicatie over en weer.

Zorgplicht
De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. We kijken daarbij niet naar wat het kind niet kan, maar juist naar wat het kind wel kan. De kansen en mogelijkheden van het kind staan dan ook centraal. Zorgplicht wil dus niet zeggen dat scholen verplicht alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte moeten opvangen. Als het schoolbestuur zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan zorgt het schoolbestuur voor een passende plek bij een van de samenwerkingspartners. Het speciaal (basis) onderwijs blijft bestaan.Voor meer informatie over de landelijke ontwikkelingen kijk op: www.passendonderwijs.nl.

Wat is De Overbrugging?

Een soepele overgang voor alle leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, is wat we voor ogen hebben binnen de Overbrugging. Leerkrachten van het Ichthus College in Kampen en stichting Iris werken samen, om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Een goede voorbereiding en afstemming zorgt voor herkenning. Het zal vertrouwen geven om snel te wennen en te werken in een nieuwe leeromgeving.

Binnen de Overbrugging zijn ambassadeurs op twee thema's werkzaam:

 • Leren en oriënteren
  Ambassadeurs van de Overbrugging bezoeken een aantal keren per jaar de bovenbouwgroepen van de basisscholen. In overleg met de leerkracht besteden ze aandacht aan de oriëntatie op het voortgezet onderwijs en op het leren leren. Een eigen overbruggingsagenda vormt de basis voor organisatie en planning. Daarnaast is een lessenserie leren leren ontwikkeld, die nu op de basisscholel wordt uitgerold.
 • Taal en leesonderwijs
  De ambassadeurs ontwikkelen activiteiten voor het PO en VO die aansluiten bij landelijke taal- en leesevenementen. Daarnaast begeleiden en stimuleren ze vooral docenten in het VO om meer aan te sluiten bij de werkwijze op het PO m.b.t. lezen en leesplezier. De ambassadeurs werken nauw samen met de bibliotheek in Kampen.


De Overbrugging heeft een eigen website met informatie voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Website De Overbrugging

Wat houdt leerplicht in?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. In deze wet is daarnaast geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen. Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u hier. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar.

Wat doen wij met betrekking tot klachten?

De Klachtenregeling
Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger.

Geschillencommissie
Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op hun website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

Wat doen wij met betrekking tot privacy?

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
IRIS, stichting voor Christelijk primair onderwijs is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de IRIS scholen.

Wij respecteren uw privacy
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met het privacybeleid geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en burgerservicenummer (BSN). Download hier het volledige privacybeleid van IRIS onderwijs.

Functionaris gegevensbescherming
Lumen Group is voor IRIS onderwijs de functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy bij IRIS onderwijs kunt u rechtstreeks contact opnemen met de FG. Klik hier voor het contactformulier van de FG.

Vragen over privacy? Mail naar privacy@iriskampen.nl

Opvang

Waar vind ik antwoorden op mijn vragen over de opvang van mijn kind(eren)?

Op de website van IRIS Opvang vind je alle antwoorden op veelgestelde vragen over opvang bij IRIS.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Geen antwoord
gekregen op je
vraag?